Evaluatie persoonsvolgende financiering en betaalbaarheid zorg binnen PVF - De impact van de woon- en leefkosten op de PVF-gebruiker

Code: MJP_17 • Thema: Financiering

Doelstelling

Dit onderzoek evalueert de impact van het systeem van woon- en leefkosten op de betaalbaarheid van de zorg vanuit het oogpunt van de gebruiker (PVB-budgethouder) en zijn kwaliteit van bestaan. Er gaat hierbij specifiek aandacht naar personen die voorheen gebruik maakten van het systeem van het gewaarborgd inkomen en/of een socioculturele toelage ontvingen. 

Er dient bekeken te worden in welke gevallen de overstap naar woon- en leefkosten een probleem vormt. We gaan na welke strategieën de PmH en hun netwerk hanteren om de woon- en leefkosten te beperken of het inkomen te vergroten. Welke maatregelen zijn mogelijk en/of nodig om de negatieve gevolgen van de overstap naar woon- en leefkosten op te vangen? Hoe kunnen de positieve elementen van woon- en leefkosten worden gestimuleerd?

Timing

Van 01 juli 2021 tot 31 januari 2022

Promotoren

Prof. dr. Tine Van Regenmortel
HIVA KU Leuven

Copromotor

Prof. dr. Koen Hermans
LUCAS KU Leuven

Onderzoekers

Liesbeth Op de Beeck, Laura Polfliet, Nele Van den Cruyce, KU Leuven