Financiële ondersteuning van kinderen met zorgbehoeften intersectoraal harmoniseren

Code: MJP1_04/14 • Thema: Financiering

Doelstelling

De doelstelling van dit onderzoek is vierledig:

  1. We geven een overzicht van de Vlaamse financiële ondersteuningsmaatregelen voor kinderen met zorgbehoeften en de manier waarop de verschillende systemen zich tot elkaar verhouden.
  2. Het (gecombineerde) gebruik van de verschillende ondersteuningsmaatregelen wordt in kaart gebracht aan de hand van het profiel van de ontvangers (voornamelijk in het vervolgonderzoek). 
  3. De studie zal inzicht geven in de kosten waarmee gezinnen van kinderen met zorgbehoeften worden geconfronteerd. 
  4. We gaan na in welke mate aan deze kosten wordt tegemoet gekomen door de verschillende Vlaamse financiële ondersteuningsmaatregelen (vervolgonderzoek).

Timing

Van 01 juli 2021 tot 30 juni 2023

Promotoren

Prof. dr. Wim Van Lancker
Centrum voor Sociologisch Onderzoek - KU Leuven

Prof. dr. Koen Decancq
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck - Universiteit Antwerpen

Dr. Julie Vinck
Centrum voor Sociologisch Onderzoek - KU Leuven

Onderzoeker

Eef Gijbels, KU Leuven