Gegevensverwerking in het kader van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Code: MJP1_EF_07 • Thema: Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Doelstelling

Dit onderzoek biedt ondersteuning bij de zoektocht naar een juridisch conform regelgevend kader om gegevensverwerking binnen de context van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) te organiseren op een wijze die aansluit bij de doelstellingen van het GBO. 

Daartoe worden de knelpunten inzake gegevensverwerking in de context van het GBO juridisch geanalyseerd om op basis van deze analyse samen met een werkgroep op zoek te gaan naar concrete regelgevende oplossingen.

Timing

Van 01 juli 2021 tot 31 december 2022

Promotoren

Prof. dr. Tim Opgenhaffen 
KU Leuven (Instituut voor Sociaal Recht); UHasselt (Centrum voor Overheid en Recht)

Copromotor

Prof. dr. Johan Put
Instituut voor Sociaal Recht, KU Leuven

Onderzoeker

Ninne Menten, KU Leuven