Het samen plaatsen van broers en zussen in de jeugdhulp

Code: MJP1_EF_13 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verschaffen in het aantal geplaatste kinderen/jongeren met broers of zussen (breed gedefinieerd), waar deze verblijven (al dan niet samen met de brussen) en hoe ze contact onderhouden met elkaar indien ze niet samen op een plek verblijven.

Timing

Van 01 september 2021 tot 31 mei 2022

Promotoren

Prof. dr. Johan Vanderfaeillie 
VUB

Copromotor

Dr. Frank Van Holen
VUB

Onderzoeker

Bente Jespers, VUB