Onderzoek voor de evaluatie van het BelRAI revalidatie instrument

Doelstelling

Het BelRAI REVA instrument wordt getest op bruikbaarheid en op validiteit bij een representatief staal van patiënten en van types Vlaamse en federale voorzieningen voor long term revalidatie in Vlaanderen.

Timing

Van 01 oktober 2021 tot 31 maart 2023

Promotoren

Prof. dr. Dominique Van de Velde
Vakgroep revalidatiewetenschappen, UGent

Prof dr. Anja Declercq
LUCAS KU Leuven

Copromotor

Prof. dr. Peter Feys
Faculteit Revalidatiewetenschappen, UHasselt

Onderzoeker

Nils Knockaert, UGent / KU Leuven