Tools voor het wegwerken van drempels die het gebruik van het psychosociale aanbod belemmeren bij zorg- en welzijnswerkers om het mentaal welzijn te verbeteren.

Code: EF_18 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

Dit onderzoek heeft tot doel:

  1. Zicht krijgen op de psychosociale noden van zorgverleners en welzijnswerkers en mogelijke drempels die hen ervan weerhoudt om gebruik te maken van het voorziene aanbod;
  2. Acties formuleren en uitwerken die een antwoord bieden op de noden van zorgverleners en welzijnswerkers;
  3. Een draaiboek opstellen waarmee voorzieningen aan de slag kunnen gaan;
  4. Een voorstel formuleren over de implementatie van het draaiboek in voorzieningen;
  5. Aanbevelingen formuleren voor de sector en de overheid.

Timing

Van 15 december 2021 tot 31 augustus 2022

Promotoren

Prof. dr. Chantal Van Audenhove
KU Leuven

Onderzoekers

Dr. Evelien Coppens en Hanne Van Horebeek,
KU Leuven